ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Wesołych świąt!

Data publikacji: 24/12/2022

Może być zdjęciem przedstawiającym drzewo i tekst „Świeta oni nie stóti ozdoby a ludzie ich uśmiechamii cieptymi spojrzeniami. Ludzie ฟ Święta najważniejsi. Sjaa Trojemonla ်နပ်ခားနလှး၏ါ SaTrqueriayu ါ်နုင်ခှား Mou A M L gh Zdrowych, pogodnych, pełnych radości oraz nadziei Świąt Bożego Narodzenia. Trwajmy wspólnie wobec tajemnicy Narodzenia Pana Panów Króla Królów! Życzy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Publicznei w Jaktorowie wraz z Zespołem.”

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.