ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla czytelnika biblioteki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Jaktorowie ul. Chełmońskiego 4, w imieniu której działa Dyrektor Biblioteki
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych e-mail: j.rytel-kuc@biblioteka-jaktorow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia, czyli zgody zainteresowanego.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą firmy windykacyjne, firma wspierająca obsługę informatyczną.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 7 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa niepodania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna w zakresie obsługi wydarzeń organizowanych przez bibliotekę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Jaktorowie ul. Chełmońskiego 4, w imieniu której działa Dyrektor Biblioteki
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych e-mail: j.rytel-kuc@biblioteka-jaktorow.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony danych osobowych uczestników imprez, konkursów organizowanych przez Bibliotekę oraz bezpieczeństwa ich uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia, czyli zgody zainteresowanego.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą: Gminna biblioteka Publiczna w Jaktorowie
 5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 8. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału dziecka w organizowanych przez Bibliotekę imprezach i konkursach.
 11. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka ………………………………… w prasie, na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka-jaktorow.pl oraz www.facebok.com/BibliotekaJaktorow/ w związku z promocją wydarzenia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl