ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

O nas

Misja

Misją Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców. Budowanie partnerstwa z lokalnymi instytucjami i organizacjami w celu integracji lokalnej społeczności oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego.

Wizja

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie jest nowoczesnym ośrodkiem wiedzy, informacji, komunikacji społecznej i kultury, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość.

Obecnie dysponujemy księgozbiorem liczącym około 32 tysiące woluminów, składającym się z literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz literatury popularnonaukowej. Obok książek tradycyjnych do dyspozycji czytelników są audiobooki, filmy i bieżące czasopisma. Zapewniamy również dostęp do e-booków.

Oprócz udostępniania zbiorów na swojej liście usług mamy także szereg działań kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych.

Organizujemy:

  • spotkania z pisarzami, podróżnikami, specjalistami z różnych dziedzin,
  • koncerty muzyczne,
  • spektakle teatralne,
  • konkursy,
  • zajęcia edukacyjne dla najmłodszych,
  • warsztaty (literackie, plastyczne, komputerowe, rękodzieła),
  • rodzinne wycieczki rowerowe,
  • imprezy plenerowe dla mieszkańców.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl