ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

12 sierpnia- Plastyczne piątki

Data publikacji: 30/08/2022
Otwierające zajęcia w Jaktorowie odbyły się na dworze. Co sprzyjało zadaniowości spotkania i napełniało młode umysły świeżymi, kreatywnymi pomysłami.
Wszystkie aktywności oscylowały wokół zwierząt i stwarzania wymarzonego ZOO. Kontynuacja zajęć w Międzyborowie, obrodziła dodatkową kolorystyką zagród i egzotyką gatunków.
Zapraszamy do podziwiania galerii rzeźb.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl