ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Ważny komunikat dot. otwarcia biblioteki !

Data publikacji: 30/04/2020

W związku z decyzją Premiera z dnia 29 kwietnia, dot. wprowadzenia drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, Instytucje Kultury a więc i nasza biblioteka będą otwierane stopniowo i w różnym czasie, data 4 maja nie jest datą zobowiązującą.

O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Jesteśmy już gotowi na otwarcie, czekamy jedynie na ostateczną decyzję.

O dalszych krokach będziemy Was informować na bieżąco.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl