ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Program Rozwoju Czytelnictwa

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2020

Na realizację zadania nasza biblioteka otrzymała kwotę 7 500 zł, za którą zakupiono 328 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2019

Uzyskaliśmy kwotę 9 000 zł, za którą zakupiono  397 książek i 28 audiobooków.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2018

Uzyskaliśmy kwotę 12 000 zł, za którą zakupiono 495 książek i 58 audiobooków.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2017

Otrzymaliśmy kwotę 11 000,00 zł, za którą zakupiono 480 książek i 36 audiobooków.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2016

Na realizację zadania nasza biblioteka otrzymała kwotę 10 000 zł, za którą zakupiono 405 książek i 32 audiobooki.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2015

Uzyskaliśmy kwotę 9000 zł, za którą zakupiono 422 książki.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2014

Łączna kwota pozyskana w 2014 r. na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – 12500 zł.

  • Priorytet 1 –  7 500 zł, za które zakupiono 437 książek
  • Priorytet 2 – 5000 zł, za które zakupiono 381 książek

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2013

Łączna kwota pozyskana w 2013 r. na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – 8000zł. Za tę kwotę zakupiono 411 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2012

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w wysokości 7 000 zł. Za kwotę tą zakupiono 419 książek, w tym 251 dla dzieci i młodzieży.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2011

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Na zakup nowości biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 800 zł. ze środków finansowych Biblioteki Narodowej, za które zakupiła 247 książek.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2010

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” to program realizowany przez Bibliotekę Narodową”. W ramach tego programu biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Biblioteki Narodowej na zakup nowości w kwocie 3 200 zł, za którą zakupiono 140 książek.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2009

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo”. Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości  3 000 zł zakupiono 195 książek.

Zakup nowości wydawniczych 2008

W ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa. Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 7 000 zł zakupiono 381 książek.

Zakup nowości wydawniczych 2007

W ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa. Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6 500 zł zakupiono 381 książek.

Zakup nowości wydawniczych 2006

W ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 8 000 zł zakupiono 383 książki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl