ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w 13 bibliotekach publicznych województwa mazowieckiego, w tym w naszej bibliotece. Biblioteką wiodącą jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Maz. Jego celem jest wdrożenie e-usług bibliotecznych – nowych lub ulepszonych w stosunku do obecnych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do placówek. Modernizacja strony internetowej, z zastosowaniem rozwiązań responsywnych a także przygotowanie nowej wspólnej strony internetowej z aplikacja mobilną, obejmującą wspólny kalendarz wydarzeń. Działania te ułatwią Państwu dostęp do informacji o zasobach i wydarzeniach w jaktorowskiej bibliotece a korzystanie z usług będzie bardziej niż dotychczas przyjazne. Umożliwią one:

  • wypożyczanie e-booków online na platformie Legimi
  • rezerwację zbiorów bibliotecznych on-line z powiadamianiem sms
  • powiadomienia e-mail o zbliżającym się terminie zwrotu książki, audiobooka lub filmu
  • korzystanie z katalogu on-line z personalizacją konta
  • zgłaszanie propozycji zakupu do zbiorów
  • korzystanie z kalendarza wydarzeń

W ramach projektu oprócz wdrożenie e-usług do naszych placówek zakupiono 18 komputerów, urządzenie wielofunkcyjne, 18 licencji na systemy operacyjne, oprogramowania antywirusowe, monitoring użytkowania komputerów oraz program graficzny. Całkowity koszt projektu dla Jaktorowa – 148 355 zł.

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl