ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej

Projekt polega na tworzeniu i aktualizowaniu wspólnego Katalogu Centralnego dostępnego online, obejmującego biblioteki województwa mazowieckiego.

Umożliwia on czytelnikom uzyskiwanie informacji o zasobach w poszczególnych bibliotekach publicznych, pedagogicznych oraz akademickich i naukowych współtworzących Katalog Centralny za pośrednictwem pojedynczego, przystępnego interfejsu.

Dzięki temu czytelnik może znaleźć interesującą go książkę w bibliotece znajdującej się najbliżej jego miejsca zamieszkania.

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl