ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

26 lipca – Papapaj

Data publikacji: 02/08/2022
Dziękujmy, za ostatnie dźwięczne pląsy i Papapajowe zabawy. Przypominamy, że dzisiejsze zajęcia nie odbędą się. Zapraszamy dopiero 9 sierpnia.  Papappa
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl