#

Strefa czytelnika

O Bibliotece

Misja
Misją Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych,  informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców. Budowanie partnerstwa z lokalnymi instytucjami i organizacjami w celu integracji lokalnej społeczności oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego.

Wizja
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie nowoczesnym ośrodkiem wiedzy, informacji, komunikacji społecznej i kultury, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość.
Biblioteka posiada zbiory uniwersalne, ze wszystkich dziedzin wiedzy. Obok książek tradycyjnych w placówce gromadzone są audiobooki, dokumenty elektroniczne a od styczna 2013 r. zapewniamy czytelnikom dostęp do e-booków.

Stan faktyczny zbiorów na dzień 31.12.2012 r. wynosił:
•    w bibliotece głównej - 15 439 woluminów, 22 audiobooki i 3 dokumenty elektroniczne;
•    w filii -  7365 książek

Struktura zbiorów:
•    literatura piękna dla dzieci i młodzieży
•    literatury pięknej dla dorosłych
•    literatury popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży
•    literatura popularnonaukowa i naukowa dla dorosłych  

Zbiory są systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze. Dokonując zakupów kierujemy się potrzebami czytelników.
W obu placówkach mieszkańcy mają zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska lokalnego biblioteka organizuje:
•    spotkania z autorami książek
•    spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin
•    konkursy wiedzy
•    zajęcia edukacyjne dla dzieci
•    kursy komputerowe dla seniorów
•    cykliczne spotkania z geografem i podróżnikiem
•    dyskusyjne spotkania z udziałem historyka
•    rodzinne wycieczki rowerowe  i pikniki dla mieszkańców