#

Strefa czytelnika

Lokalny Klub Kodowania

Lokalny Klub Kodowania działa w bibliotece od czerwca 2017 roku.

Są to warsztaty z podstaw programowania skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Odbywają się regularnie, przynajmniej raz w miesiącu.

Organizowane są zajęcia zarówno dla stałej grupy uczestników, jak i dla osób spoza Lokalnego Klubu Kodowania.

W ramach LKK odbywają się:

-zajęcia z kodowania w programie Scratch oraz Kodu Game Lab

-wydarzenia w ramach akcji "Godzina Kodowania"

-warsztaty z wykorzystaniem robotów Finch oraz Photon