ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: Animator organizacji czasu wolnego

Data publikacji: 31/12/2019

Jaktorów, dn. 31.12.2019r.

B.11.01.2019

 

INFORMACJA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAKTOROWIE

ul .Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: Animator organizacji czasu wolnego

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Ewa Grodecka zamieszkała w Grodzisku Maz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Grodecka spełniła wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na obsadzanym stanowisku.

 

 

Krystyna Czajkowska

dyrektor Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl