#

Strefa czytelnika

Dyskusyjny Klub Historyczny

Pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Historycznego odbyło się w dniu 4 listopada 2010 r. Wzięło w nim udział 6 osób. Rozmawiano na temat demokratycznego ustroju państwa, o zaletach i wadach tego systemu. Kolejne - poświęcone były powstaniu państwa polskiego i jego dalszych dziejów.

Do tej pory omówiono następujące tematy:
- Początki oświaty w Polsce do wieku XVII
- Oświata na ziemiach polskich w okresie zaborów
- System szkolnictwa w okresie międzywojennym i powojennym
- Rozwój kultury na ziemiach polskich
- Rozwój Jaktorowa na tle innych miejscowości od XV  do XX wieku
- Narodowości i wyznania w dawnym powiecie błońskim.
- Szlachta i arystokracja w dziejach Rzeczpospolitej.
- Kontrowersyjni politycy w dziejach Polski
- Polskie konstytucje
- Powstanie styczniowe
- Sytuacja kobiet na przestrzeni dziejów Polski.

 

Przebieg spotkania:
- wprowadzenie do tematu – historyk Jerzy Gmurski
- dyskusja

Spotkania odbywają  się w bibliotece, co dwa tygodnie, w piątki od godz. 16:00