#

Strefa czytelnika

Szlakiem Naszej Historii - trzeci spacer po Jaktorowie

10 września o godz. 15.00 historyk Jerzy Gmurski zabrał mieszkańców na kolejny, trzeci już spacer historyczny ulicami Jaktorowa i okolic. Tym razem uczestnicy wędrowali po Chylicach. Idąc ul. Warszawską, na rogu ul. Zamkowej obejrzeli budynek, w którym w okresie międzywojennym oraz przez znaczną część okupacji miał swoją siedzibę posterunek Polskiej Policji. Zajmował on część pomieszczeń, w pozostałych izbach mieszkała właścicielka Jadwiga Pałasz. Policjanci dobrze zapisali się w pamięci jaktorowian, a szczególnie komendant Marciniak, który należał do miejscowej Armii Krajowej. Wiele razy informował on mieszkańców o mających nastąpić rewizjach czy aresztowaniach ze strony okupanta. Obok, w nieistniejącym już obiekcie, zlokalizowana była Gromadzka Rada Narodowa i pierwsza biblioteka publiczna, która funkcjonowała tu w latach 1956 – 1962.

Następnie, wspominając różne wydarzenia z przeszłości, grupa udała się na ul. Parkową do majątku Chylice. Tu przewodnik przedstawił nam w szczegółowe dzieje tego folwarku. Istniał on już w XV w.  Poszczególni właściciele, mając trudności finansowe odsprzedawali go. Wiosną 1914 r. liczący 144 ha majątek, poważnie zadłużony, został nabyty przez Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Środki na ten cel przekazał hrabia Michał Sobański (140 tys. rubli) w zamian za urządzenie w tym folwarku wzorowego pola doświadczalnego na potrzeby Kursów Przemysłowo-Rolniczych. Od 1922r. właścicielem majątku jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zarówno w okresie międzywojennym jak i obecnie służy on pracownikom naukowym i studentom SGGW. Znaczna jego część ma charakter produkcyjny. Spacerowicze mieli okazję obejrzeć zespół zabytkowych budynków gospodarczych z XIX w, spichlerz, oborę oraz dwór położony w pięknym parku.

Naszą wędrówkę zakończyliśmy spacerując polną dróżką wiodącą pośród bezkresnych, pustych już pól, na których widać zbliżającą się jesień. Tu w styczniu 1945 r. doszło do dużej bitwy między wycofującymi się z Warszawy oddziałami niemieckimi a wojskami radzieckimi.

Galeria zdjęć

Kolejne spotkanie 17.09.2017 r. o godz. 15.00. Odwiedzimy cmentarz w Jaktorowie. Zapraszamy.