ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Dźwięczne środy – pierwsze spotkania

Data publikacji: 25/07/2022
Bardzo głośno i hucznie otworzyliśmy pierwsze spotkanie Dźwięcznych Śród! Dziękujemy za tak liczne przybycie oraz energetyczne wydobywanie dźwięków. Podziękowania ślemy również rodzicom za towarzyszenie i dzielne wspieranie. W kolejną środę na uczestników zajęć czekać będzie rozgrzewka całego ciała, przepiękne improwizacje oraz uwalnianie emocji poprzez rezonujące instrumenty. Wszystkie muzyczne zajęcia odbywają się pod okiem arteterapeuty Aurelii Majewskiej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów

tel: 46 856 40 17
biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl